KISARAGI BIJUTSU STUDIO

Exhibitions 展覧会について

SHIBUSAWA, Sei: ≒・≠(Nearly equal・not equal), July 19-25, 2022, Sapporo Mitsukoshi, Hokkaido

pagetop