KISARAGI BIJUTSU STUDIO

About Exhibitions

Nihonga & Oil Paintings Excellent Artworks Exhibition, May 21-26, Fujisaki Sendai, Miyagi

SHIKAMA Mai: THOUSAND FLOW, Jun 2-8, 2020, Takamatsu Mitsukoshi, Kagawa

Group Exhibition “6th scene”, June 3-9, 2020, Fukuyama Tenmaya, Hiroshima

NAWA, Tomoaki Oil Paintings Exhibition-Weathering-, June 10 -16, 2020, Abeno Harukas Kintetsu, Osaka

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, June 16-22, 2020, Sogo Tokushima, Tokushima

MIYAGAWA Yusuke: Bax-boat, June 17-23, 2020, Seibu Fukui, Fukui

YOSHIMURA Seiji: Drift, June 24-29, 2020, Nihombashi Mitsukoshi Main Store, Tokyo

pagetop