KISARAGI BIJUTSU STUDIO

About Exhibitions

SHIKAMA Mai: THOUSAND FLOW, Feb. 24-Mar. 1, 2021, Yonago Tenmaya, Tottori

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, March 3-9, 2021, Abeno Harukas Kintetsu, Osaka

UENO, Takashi: The Province of Reverence, March 3-9, 2021, Takamatsu Mitsukoshi, Kagawa

Excellent Contemporary Nihonga Exhibition, March 10-16, 2021, Takatsuki Hankyu, Osaka

pagetop