KISARAGI BIJUTSU STUDIO

About Exhibitions

ITO, Haruka: Rain, stars later, Aug. 24-30, 2022, Kobe Hankyu, Hyogo

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, Aug. 30-Sep. 5, 2022, Sapporo Mitsukoshi, Hokkaido

GREEN LEAVES Ⅲ, Aug. 31-Sep. 6, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

SEKIYA, Osamu: VIRTUOSO, Sep. 7-12, 2022, Tenmaya Fukuyama, Hiroshima

SUGIYAMA, Kei: Matieres, Sep. 14-20, 2022, Tenmaya Okayama

Joshibi University of Art and Design Exhibition, Oct. 5-10, 2022, Kobe Hankyu, Hyogo

Tobu Autumn Art Fair, Oct. 12-18, 2022, Tobu Ikebukuro, Tokyo

IWATANI, Kota: Light Trace, Oct. 12-17, 2022, Tenmaya Fukuyama, Hiroshima

49th Soga Group Exhibition for Small Paintings, Oct. 19-25, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

ISHIHARA, Tsutomu: ANIMAL PLANET,  Oct. 19-25, 2022, Seibu Ikebukuro Honten, Tokyo

pagetop