KISARAGI BIJUTSU STUDIO

About Exhibitions

48th Tokyo Spring Soga Group Exhibition for Small Paintings, Jan. 26-Feb.1, 2022, Sogo Omiya, Saitama

MURAKOSHI, Yuko: Scenery in Multiple Colors, Feb. 1-7, 2022, Sogo Hiroshima

EBI, Yo: A Peaceful World of Spring, Feb. 16-22, 2022, Kobe Hankyu, Hyogo

New Stars-Julie Hayashi Exhibition, Feb. 16-21, 2022, Hankyu Umeda, Osaka

「ハレノヒ」 変形(540×1300mm)

MORI, Midori: Graceful moments and songs, Feb. 23-28, 2022, Yonago Tenmaya, Tottori

NAGASAWA, Kohei: On the border, Mar. 2-7, 2022, Nihombashi Mitsukoshi Main Store, Tokyo

MORI, Midori: Graceful moments and songs, Mar. 16-22, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

IWATANI, Kota: Sunshine passing through, Mar. 16-22, 2022, Matsuzakaya Ueno 1F, Tokyo

SEKIYA, Osamu: VIRTUOSO, March 23-29, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

YOSHIDA, Yuka: Spring Breeze, Mar. 23-29, 2022, Matsuzakaya Ueno 1F, Tokyo

HIKICHI, Satomi: Streams-Flow of Ocean, Sign of Wind, Mar. 23-29, 2022, Abeno Harukas Kintetsu, Osaka

IWATANI, Kota: Light Trace, Mar. 23-29, 2022, Tenmaya Okayama

MURAOKA, Kimio: Butterfly Dream, Bird Dream, Mar. 23-28, 2022, Tenmaya Fukuyama, Hiroshima

MIYAKITA, Chiori: Weaving, Mar. 29-Apr. 4, 2022, Sogo Hiroshima

SHIBUSAWA, Sei: Pensées, Mar. 30-Apr. 5, 2022, Seibu Ikebukuro Honten, Tokyo

UENO, Takashi: The Province of Reverence, Mar. 30-Apr. 5, 2022, Kobe Hankyu, Hyogo

ITO, Haruka: Rain, stars later, Mar. 30-Apr. 5, 2022, Matsuzakaya Ueno 1F, Tokyo

SUGIYAMA, Kei: Matieres, Mar. 30-Apr. 5, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

UEDA, Kazuho: Thoughts for Flower, Mar. 30-Apr. 5, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

NAGASAWA, Kohei: On the boarder, Apr. 5-11, 2022, Sapporo Mitsukoshi, Hokkaido

48th Tokyo Spring Soga Group Exhibition for Small Paintings, Apr. 13-19, 2022, Seibu Ikebukuro Honten, Tokyo

MIYAKITA, Chiori: Weaving, Apr. 19-25, 2022, Sogo Yokohama

UEDA, Kazuho: Thoughts for Flower, Apr. 20-26, 2022, Iyotetsu Takashimaya, Ehime

SEKIYA, Osamu: VIRTUOSO, April 20-26, 2022, Abeno Harukas Kintetsu, Osaka

Young Female Artists Exhibition, Apr. 27-May 3, 2022, Seibu Fukui

MIYAKITA, Chiori: Weaving, May 4-10, 2022, Seibu Fukui

MORI, Midori: Graceful moments and songs, May 10-16, 2022, Sapporo Mitsukoshi, Hokkaido

MIYAKITA, Chiori: Weaving, May 17-23, 2022, SOGO Chiba

KOGA, Kurara: Ordinary and Exceptional Days, May 18-24, 2022, Kintetsu Nara

NAGASAWA, Kohei: On the border, May 25-30, 2022, Tenmaya Fukuyama, Hiroshima

SEKIYA, Osamu: VIRTUOSO, May 25-June 6, 2022, Okajima Department Store, Yamanashi

KONDO, Junji: GREEN LEAVES Ⅰ, June 8-13, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

YOSHIDA, Yuka specially featured at Arts & Crafts Exhibition, June 1-6, 2022, Tsuruya, Kumamoto

HIKICHI, Satomi: Streams-Flow of Ocean, Sign of Wind, June 1-7, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, June 7-13, 2022, SOGO Chiba

MURAOKA, Kimio: Butterfly Dream, Bird Dream, June 15-21, 2022, Tenmaya Okayama

UENO, Takashi, 2022 Keiyo Bank Calendar Original Paintings Exhibition, June 15-20, 2022, Funabashi Tobu, Chiba

MURAKOSHI, Yuko: Scenery in Multiple Colors, June 15-21, 2022, SEIBU Fukui

NAGASAWA, Kohei: On the border, June 22-28, 2022, Takamatsu Mitsukoshi, Kagawa

IWATANI, Kota: Light Trace, June 22-28, 2022, Yonago Tenmaya, Tottori

GREEN LEAVES Ⅱ, June 29-July 5, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

SHIBUSAWA, Sei: ≒・≠(Nearly equal・not equal), July 6-11, 2022, Nihombashi Mitsukoshi Main Store, Tokyo

SHIBUSAWA, Sei: ≒・≠(Nearly equal・not equal), July 19-25, 2022, Sapporo Mitsukoshi, Hokkaido

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, July 20-25, 2022, Nihombashi Mitsukoshi Main Store, Tokyo

YOSHIMURA Seiji-Innovator of contemporary nihonga: Dreams, July 20-25, 2022, Tenmaya Fukuyama, Hiroshima

NAWA, Tomoaki Oil Paintings Exhibition-Weathering-, July 27-August 2, 2022, Abeno Harukas Kintetsu, Osaka

HIKICHI, Satomi: Streams-Flow of Ocean, Sign of Wind, July 28-August 3, 2022, Fukuya Hatchobori Main Store

SHIKAMA Mai: THOUSAND FLOW, August 3-9, 2022, Tenmaya Okayama

ITO, Haruka: Rain, stars later, Aug. 24-30, 2022, Kobe Hankyu, Hyogo

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, Aug. 30-Sep. 5, 2022, Sapporo Mitsukoshi, Hokkaido

GREEN LEAVES Ⅲ, Aug. 31-Sep. 6, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

SEKIYA, Osamu: VIRTUOSO, Sep. 7-12, 2022, Tenmaya Fukuyama, Hiroshima

SUGIYAMA, Kei: Matieres, Sep. 14-20, 2022, Tenmaya Okayama

Joshibi University of Art and Design Exhibition, Oct. 5-10, 2022, Kobe Hankyu, Hyogo

Tobu Autumn Art Fair, Oct. 12-18, 2022, Tobu Ikebukuro, Tokyo

IWATANI, Kota: Light Trace, Oct. 12-17, 2022, Tenmaya Fukuyama, Hiroshima

49th Soga Group Exhibition for Small Paintings, Oct. 19-25, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

ISHIHARA, Tsutomu: ANIMAL PLANET,  Oct. 19-25, 2022, Seibu Ikebukuro Honten, Tokyo

KONDO, Junji: Flowers Shade and Day Dawns, November 2-8, 2022, Abeno Harukas Kintetsu, Osaka

NAWA, Tomoaki Oil Paintings Exhibition-Weathering-, November 2-7, 2022, Tobu Utsunomiya Grand Art Fair, Tochigi

KONDO Junji: Flowers Shade and Day Dawns, November 16-22, 2022, Seibu Fukui

Soga Group Exhibition for Small Paintings, November 23-29, 2022, Seibu Fukui, Fukui

SHIBUSAWA, Sei: ≒・≠(Nearly equal・not equal), November 23-28, 2022, Fukuoka Mitsukoshi, Fukuoka

UEDA, Kazuho: Thoughts for Flower, Nov. 30-Dec. 6, 2022, Kobe Hankyu, Hyogo

ITO, Haruka: Rain, stars later, Nov. 30-Dec. 6, 2022, Nagoya Matsuzakaya, Aichi

MURAOKA, Kimio: Butterfly Dream, Bird Dream, Nov. 30-Dec. 5, 2022, Yonago Tenmaya, Tottori

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, Nov. 30-Dec. 4, 2022, Mitsukoshi Tokushima

“Will+s Exhibition 2022”, December 7-13, Seibu Ikebukuro Honten, Tokyo

We are pleased to present the 7th Will+s Exhibition.
In 2016, the young artists of Soga-kai group and Sogo & Seibu Co., Ltd have jointly launched the new exhibition. Named “Will+s”, it aims to voice artists’ and our will to the world. This has realized through the cooperation between the young artists who are highly motivated in presenting their works in the pursuit of their own arts and Sogo & Seibu which has been promoting cutting-edge artworks.
Total 36 artworks of Soga-kai members and young artists have participated for this exhibition among which the best artwork was awarded.
We wish you would enjoy the exhibition very much.

 

                                                                                 Affiliate artists (In Hiragana order)                                ISHIHARA, Tsutomu/EBI, Yo/KATO, Ryozo/HODOZUKA, Toshiaki/MAKINO, Kazuho

                           Invited artits (In Hiragana order)                                SHIGEMASTU, Shuhei/TAKAHASHI, Kiwa/TAKAHASHI, Mariko/NAGASAWA, Kohei/FUJINO, Mayura/ITO,Haruka                                                                       

Artists (In Hiragana order)                               AOKI, Asuka/AOYAMA, Keiko/Oshima, Naoya/KATO, Takeshi/KITA, Yoshihiro/KIMURA, Mina/SATO, Kaho/SHIMOMURA, Susumu/JIMBO, Chie/TAO, Kenji/TAMURA, Sachiho/CHEN, Pengyu/TESHIMA, Haruka/NIIKURA, Kanako/NISHIDA, Chiyo/NOMURA, Naoko/HAYASE, Rei/HIJIKATA, Tomoko/MAEDA, Yume/MASUDA, Saori/MATSUOKA, Manabu/YOMOGIDA, Aya/RI, Ushin/LIN, Mingjun/WATANABE, Minami

FUJINO, Mayura: -Promenade garden-, Dec. 7-13, 2022, Seibu Ikebukuro Honten, Tokyo

WATANABE, Minami: Shape of thoughts, Dec. 7-13, 2022, Matsuzakaya Ueno 7F Art space, Tokyo

HAYASHI, Julie: -andante-, Dec. 20-26, 2022, SOGO Hiroshima

UENO, Takashi: The Province of Reverence, Dec. 21-27, 2022, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

pagetop