KISARAGI BIJUTSU STUDIO

About Exhibitions

Soga-kai Three Artists Exhibition, Jan. 11-20, 2021, Matsuzakaya Nagoya, Aichi

Art Exhibition-longing for spring-, Jan. 12-18, 2023, Fujisaki, Miyagi

In-ten Excellent Artists Exhibition, Jan. 19-Feb. 1, 2023, Fukuya Hatchobori Main Store, Hiroshima

SHIBUSAWA, Sei: ≒・≠(Nearly equal・not equal), Jan. 19-25, 2023, Fukuya Hatchobori Main Store, Hiroshima

WATANABE, Minami: Shape of thoughts, Jan. 25-31, 2023, Sogo Omiya, Saitama

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, Jan. 25-31, 2023, Takamatsu Mitsukoshi, Kagawa

Fine Art Collection-Tomoaki Nawa Exhibition-, Jan. 25-30, 2023, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

KOGA, Kurara: Ordinary and Exceptional Days, Jan. 31-Feb. 6, 2023, Sogo Hiroshima

SUGIYAMA, Kei: On the matiere, Feb. 15-21, 2023, Kobe Hankyu, Hyogo

UEDA, Kazuho: Thoughts for Flower, Feb. 16-21, 2023, Tenmaya Okayama

YOSHIDA, Yuka: The Appearance of Landscapes, Feb. 22-27, 2023, Yonago Shinmachi Tenmaya, Tottori

ITO, Haruka: Rain, stars later, Mar. 1-7, 2023, Daimaru Sapporo, Hokkaido

Tokyo University of the Arts Studio1 Front Line Teachers Exhibition, Mar. 15-21, 2023, Abeno Harukas Kintetsu, Osaka

EBI, Yo Exhibiton, Mar. 15-21, 2023, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

KONDO, Junji: Flowers Shade and Day Dawns, March 22-27, 2023, Tenmaya Fukuyama, Hiroshima

HACHIYA Mayumi Exhibition, Mar. 29-Apr. 4, 2023, Matsuzakaya Ueno, Tokyo

ISHIHARA, Tsutomu: ANIMAL PLANET, Apr. 5-11, 2023, Iyotetsu Takashimaya, Ehime

YAMADA, Yuki: Mystical Colors, Apr. 5-11, 2023, Seibu Ikebukuro Honten, Tokyo

YOSHIDA, Yuka: The Appearance of Landscapes, Apr. 5-11, 2023, Tenmaya Okayama

KOGA, Kurara: Ordinary and Exceptional Days, Apr. 5-11, 2023, Takamastu Mitsukoshi, Kagawa

pagetop