KISARAGI BIJUTSU STUDIO

About Exhibitions

MURAKOSHI, Yuko: Scenery in Multiple Colors, August 26-September 1, Abeno Harukas Kintetsu, Osaka

UEDA, Kazuho: Thoughts for Flower, September 16-21, 2020, Fukuyama Tenmaya, Hiroshima

MIYAKITA, Chiori: Splendor, September 23-29, 2020, Kobe Hankyu, Hyogo

SHIBUSAWA, Sei: Pensées, Sep. 30-Oct. 6, 2020, Kobe Hankyu, Hyogo

YOSHIMURA, Seiji: Drift, October 21-27, 2020, Iyotetsu Takashimaya, Ehime

TAKAHASHI, Kiwa: Joyful Flowers, Oct. 28-Nov. 3, 2020, Seibu Ikebukuro, Tokyo

SEKIYA, Osamu/NAWA, Tomoaki: Tobu Grand Autumn Art Fair, Oct. 29-Nov. 3, 2020, Utsunomiya Tobu, Tochigi

MORI, Midori: 2020 Tobu Art Fair Special Exhibition-Artists from Chiba, Oct. 29-Nov. 3, 2020, Funabashi Tobu, Chiba

pagetop