KISARAGI BIJUTSU STUDIO

About Exhibitions

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, Sep. 1-6, 2021, Tenmaya Fukuyama, Hiroshima

HONDA, Kumiko & KANEKO, Eri: Two Person Exhibition, Sep. 15-20, 2021, Okajima Department Store, Yamanashi

In-ten Popular Artists Exhibition, September 15-20, 2021, Fukuoka Mitsukoshi, Fukuoka

KISHINO, Kaori: Journey-Calm Rhythm, September 22-28, 2021, Kobe Hankyu, Hyogo

MURAOKA, Kimio: Form of Memory, memory, Sep. 29-Oct. 4, 2021, Nihombashi Mitsukoshi Main Store, Tokyo

NAGASAWA, Kohei: Structure and Poetry, Oct. 13-19, 2021, Kobe Hankyu, Hyogo

KITA, Yoshihiro: Presence of Beauty and Nonentity, Oct. 19-25, 2021, Seibu Akita, Akita

2021 Tobu Art Fair, Oct. 22-27, 2021, Funabashi Tobu, Chiba

SASAMOTO, Masaaki Exhibition, Nov. 3-9, 2021, Abeno Harukas Kintetsu, Osaka

pagetop